تلاش گروه کیشاپ رشد فرهنگی و علمی جامعه می باشد، لذا بر آن شدیم  تا در وب سایت خود بخشی را به این امر ضروری اختصاص دهیم.

تخفیفات آموزشی شامل: کلاس های هنری، علمی، فرهنگی و حتی فنون تخصصی می شود. 

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.