خدماتی چون بهداشت پوست، ماساژ و اسپا و همچنین تمامی خدمات درمانی از قبیل: دندانپزشکی، زیبایی و غیره که می توان  در کیشاپ با بهترین قیمت ها از این خدمات بهره مند شد.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.