کیشاپ : KishUP

ضوابط حفظ حریم خصوصی

ضوابط حفظ حریم خصوصی

سیاست اصلی و استراتژی كيشاپ بر حفظ و نگهداری اطلاعات خصوصی کاربران و اعضا بنا نهاده شده است و بر همین اساس کلیه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوطه در راستای حفظ حریم و اطلاعات خصوصی اعضا و کاربران است. 

تيم كيشاپ در راستای احترام به حقوق کاربران موارد زیر را به‌ عنوان سیاست‌های کلی حفظ حریم خصوصی کاربران و اعضای خود مدنظر قرار داده است:

سیاست شماره 1: هدف اصلی از جمع‌آوری اطلاعات اعضا، تنها به دلیل ارائه خدمات منحصر به فرد كيشاپ است تا ما بتوانیم با داشتن اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، ایمیل و آدرس پستی امنیت كيشاپ های ارسالی را به طرز قابل توجهی ارتقا داده و در صورت وقوع هر پیشامدی، خریدار كيشاپ قابل شناسایی باشد. همچنین كيشاپ در صدد است با برقرای ارتباط باا شما، بهترین پیشنهادات خرید را به شما اطلاع دهد تا بتوانید بهترین استفاده را از خدمات ما داشته باشید. بدیهی است كيشاپ از اطلاعات کاربران و اعضای خود تنها برای ارائه خدمات تشویقی و برقراری ارتباط با آنان برای ارسال خدمات و کالا‌های خریداری شده استفاده می‌کند. 

سیاست شماره 2: كيشاپ بر خود واجب می‌داند که با تمام قوا و توان از کلیه اطلاعات شخصی و خریدهای شما به‌عنوان عضو سایت حفاظت نموده و این اطلاعات را جز با مجوز مقامات قضایی در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی قرار ندهد.

سیاست شماره 3: به‌طور پیش‌ فرض، در هنگام عضویت در كيشاپ آدرس پست الکترونیکی شما دریافت شده، ایمیلی برای شما ارسال و از شما تقاضا می‌شود تا با تایید آن، به جمع اعضای كيشاپ بپیوندید. بدون تایید شما، به هیچ وجه عضویت شما تکمیل نشده و كيشاپ های روزانه و سایر ایمیل‌های كيشاپ برای شما ارسال نمی‌شود. همچنین در زمانی که شما آدرس پستت الکترونیک خود را تنها برای اطلاع از كيشاپ های روزانه در اختیار ما قرار می‌دهید، كيشاپ برای شما تنها ایمیل‌های اطلاع‌رسانی پیشنهادات روز را ارسال می‌کند.

سیاست شماره 4: کاربران و اعضای سایت در هر زمان که اراده نمایند قادرند اطلاع‌ رسانی پیشنهادات روزانه و یا سایر ایمیل‌ هایی را که از سوی كيشاپ به ایشان ارسال می‌شود، متوقف نموده و  بعد از آن دیگر ایمیلی از طرف كيشاپ به آنان ارسال نمی‌شود.